Thông báo v/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V(2018-2021)

(3/29/2018 1:03:54 PM )

Nội dung Thông báo v/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V(2018-2021, để biết thông tin chi tiết đề nghị xem tại đây.

Để xem và tải mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.


CÁC TIN KHÁC