Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021)

(3/29/2018 1:14:01 PM )

Nội dung Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), để biết thông tin chi tiết đề nghị xem tại đây.

Để xem và tải mẫu ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.

Để xem và tải mẫu đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.

Để xem và tải mẫu các cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.

Để xem và tải mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.


CÁC TIN KHÁC


<<Đầu 1 2Tiếp Cuối>>