Thông báo V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(2/12/2020 4:33:44 PM )

Nội dung Thông báo V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Để xem và tải mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xin mời Tải về tại đây.


CÁC TIN KHÁC


<<Đầu 1 2Tiếp Cuối>>