Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(3/7/2020 8:41:49 AM )

Nội dung Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Để xem danh sách cổ đông có đủ điều kiện dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xin mời xem tại đây.


CÁC TIN KHÁC


<<Đầu 1 2Tiếp Cuối>>