Thông báo V/v chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ lên 102 ty (lần 1)

(9/10/2020 11:28:56 AM )

Thông báo V/v chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ lên 102 tỷ, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua mua cổ phần phát hành thêm, xin mời Tải tại đây.


CÁC TIN KHÁC


<<Đầu 1 2 3Tiếp Cuối>>