Thông báo V/v chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ lên 102 ty (lần 2)

(9/24/2020 1:36:16 PM )

Thông báo V/v chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ lên 102 tỷ (lần 2), để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Để tải mẫu đăng ký, đề nghị Tải tại đây.


CÁC TIN KHÁC


<<Đầu 1 2 3 4Tiếp Cuối>>