Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(4/2/2021 9:04:27 AM )

Nội dung Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Nội dung Thông báo (thay giấy mời), đề nghị Xem tại đây;

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Tải tại đây;


CÁC TIN KHÁC


<<Đầu 1 2 3 4Tiếp Cuối>>