Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

v 01 tháng 07/ 2001

        Công ty Cơ điện luyện kim, tiền thân của Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái nguyên, được thành lập theo Quyết định số 36/2001/QĐ-BCN ngày 21.06.2001 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
Tại thời điểm thành lập, Công ty Cơ điện luyện kim gồm 03 bộ phận trực thuộc là : xí nghiệp Cơ điện; xí nghiệp Tấm lợp và  Mỏ đá Núi voi.
 
v 2005
 
Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Cơ điện luyện kim theo Quyết định số 2257/QĐ-TCCB.
 
v 3 tháng 10 năm 2005
 
Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái nguyên được tổ chức.
 
v 18 tháng 10 năm 2005
 
Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái nguyên chính thức được thành lập với vốn điều lệ 23 tỷ đồng trong đó vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam chiếm 26,21% và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái nguyên cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số 1713000114. Công ty gồm 03 đơn vị trực thuộc là : xí nghiệp Cơ điện; xí nghiệp Tấm lợp và  Mỏ đá Núi Voi.
 
v 01 tháng 01 năm 2006
 
Chi nhánh Nhà máy Xi măng Núi Voi được thành lập trên cơ sở tách ra từ Mỏ đá Núi Voi. Nhà máy này sản xuất xi măng PCB30 bằng công nghệ lò đứng.
 
v 31 tháng 05 năm 2007
 
Thành lập Nhà máy thép Việt Thái với trụ sở tại phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên. 2007
Công ty cổ phần Cơ điện Luyện Kim Thái Nguyên chính thức hoạt động dưới hình thức công ty đại chúng. Công ty luôn tuân thủ quy định công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
 
v 01/7/2009
 
Công ty đóng cửa Nhà máy Thép Việt Thái do SXKD thua lỗ; Công ty đầu tư thêm dây truyền tấm lợp 3 trên mặt bằng Nhà máy Thép Việt Thái cho XN Tấm lợp có công suất 2 triệu tấm năm với công nghệ tiên tiến và sản phẩm tương đương tấm lợp Đông anh.
 
v Hiện nay
 
Hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định với hoạt động kinh doanh đa dạng. Hiện tại, Công ty CP Cơ điện Luyện Kim Thái Nguyên đang đóng vai trò như một "công ty mẹ" đầu tư vào 04 xí nghiệp với dịch vụ, sản phẩm khác nhau. Cụ thể:
 
§ Xí nghiệp Cơ điện : Xây lắp công nghiệp, sửa chữa và lắp đặt thiết bị luyện kim
 
§ Nhà máy Tấm lợp Gang thép: Sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng và Tấm lợp không amiăng.
 
§ Nhà máy xi măng Núi Voi: Sản xuất xi măng, Vôi luyện kim (cung cấp cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và các nhà máy sản xuất thép khác)
 
§ Mỏ đá Núi Voi: Sản xuất đá xây dựng các loại và Đá vôi luyện kim (cung cấp cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên)