Trang chủ Giới thiệu Đơn vị thành viên

NHÀ MÁY TẤM LỢP GANG THÉP (13/5/2011)


  Tên chi nhánh : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN - NHÀ MÁY TẤM LỢP GANG THÉP.   Địa chỉ : Phường Cam giá, thành phố Thái..

MỎ ĐÁ NÚI VOI (13/5/2011)


  Tên chi nhánh : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN - MỎ ĐÁ NÚI VOI.   Địa chỉ : Thị trấn Chùa hang, huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái nguyên.

NHÀ MÁY XI MĂNG NÚI VOI (13/5/2011)


  Tên chi nhánh : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN - NHÀ MÁY XI MĂNG NÚI VOI.   Địa chỉ : Thị trấn Chùa hang, huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái..

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN (13/5/2011)


  Tên chi nhánh : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN - XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN.   Địa chỉ : Phường Cam giá, thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái..