Trang chủ Liên hệ

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN

 

 

Địa chỉ: Phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832407    Fax: 02803833463

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Tên đầy đủ (*)

Công ty

Điện thoại (*)

Di động

Email (*)

Địa chỉ (*)

Chủ đề

Nội dung