Để phục vụ cho cuộc họp Đại hội cổ đông nhiệm ky 2023-2028, Hội đồng quan trị xin thông báo việc chôt danh sách cổ đông công ty Cổ Phần Cơ điện Luyện Kim có quyền họp Đại hội:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *