Nội dung Thông báo V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Để xem và tải mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xin mời Tải về tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *