Nội dung Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần thứ 4:

1. Nội dung Thông báo (thay giấy mời), đề nghị Xem tại đây;

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, xin mời tải tại đây;

3. Chương trình Đại hội dự kiến, xin mời xem tại đây;

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội, xin mời xem tại đây;

5. Bản đăng ký phần vốn cổ phần của cổ đông:

     + Đối với cổ đông lớn (số cổ phần nắm giữ >=5% tổng cổ phần của Công ty), xin mời xem tại đây;

     + Đối với cổ đông nhỏ (số cổ phần nắm giữ <5% tổng cổ phần của Công ty), xin mời xem tại đây;

     + Hướng dẫn điền mẫu đăng ký phần vốn, xin mời xem tại đây; Ví dụ về đăng ký phần vốn theo khu vực, xin mời xem tại đây;

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội,  xin mời tải về tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *