Nội dung Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), để biết thông tin chi tiết đề nghị xem tại đây.

Để xem và tải mẫu ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.

Để xem và tải mẫu đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.

Để xem và tải mẫu các cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.

Để xem và tải mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2018-2021), xin mời xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *