Nội dung Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Nội dung Thông báo (thay giấy mời), đề nghị Xem tại đây;

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Tải tại đây;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *